Súhlasím

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

Agem.sk

Volať Agem

Poistenie tovaru

AGEM Computers ponúka možnosť poistenia vybraných zakúpených elektronických zariadení proti rôznym rizikám.

Na aké škody sa vzťahuje poistenie

V prípade poistenia elektronického zariadenia je poistený výrobok chránený pre prípad niektorých druhov poškodenia, ako je napr. chyba materiálu, konštrukčné a montážne chyby, nedostatočná skúsenosť alebo nedbanlivosť obsluhy, skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie, vnútorný požiar.

Okrem uvedeného sú poistením kryté aj škody spôsobené požiarom, výbuchom, priamym zásahom blesku, nárazom alebo pádom letiaceho telesa riadeného ľudskou posádkou, víchricou, krupobitím, povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, nárazom vozidla a dymom, krádežou, pri ktorej páchateľ prekonal prekážku alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou, lúpežou, vnútorným vandalizmom.

Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území Slovenskej republiky, na obdobie 24 mesiacov od dňa zakúpenia poisteného zariadenia.

Podmienky poistenia

Podmienky poistenia sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovne UNIQA pre poistenie elektronických zariadení – 2012 a Osobitných dojednaniach pre poistenie elektronických zariadení.

Poistenie je možné objednať k vybraným produktom, pri ktorých Vám ponúkne túto službu pri pridávaní do košíka. Pri poistnej udalosti je spoluúčasť 10%, minimálne 50 EUR, okrem prípadu krádeže a škode spôsobenej pádom predmetu poistenia, kedy je spoluúčasť 25%, minimálne 50 EUR.

Poistná udalosť

V prípade vzniku poistnej udalosti je potrebné vyplniť Oznámenie škodovej udalosti a doručiť ho poisťovni UNIQA. Ako doklad o uzatvorení poistenia slúži faktúra, na ktorej je položka s názvom Poistenie a dodací list so sériovým číslo zariadenia. Pre viac informácií môžete kontaktovať call centrum poisťovne UNIQAna čísle 0850 111 400.

Hore